תקנון: מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

מדיניות פרטיות:

מאחר שהגוף (עסק, תאגיד, חברה וכד’ ו/או מי מטעמם) (להלן “החברה”) “אור גידי” מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-“האתרים”), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מתייחס גם לנשים.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

השימוש באתר or-gidi.co.il, לרבות בדפי הנחיתה ובכל העמודים באתר, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש/ת לקרוא אותם בקפידה.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או בהודעות SMS מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

בהסכמתך לתקנון האתר הנך מסכים לקבל דיוור של מידע ודברי פרסומת באמצעות דוא”ל ו/או הודעות SMS, וידוע לך שבכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. 

הרשמתך לטפסים באתר, לרבות באמצעות שימושך בדפי מכירה ו/או נחיתה ו/או בונוסים ו/או הטבות / מדריכים וכיו”ב המוצעים בו, בין אם אלו מתייחסים לבעל האתרו/או לשותפיהם העסקיים, ו/או בהסכמתך לרכוש מוצר ו/או שירות בין אם מוצר או שירות זה מתייחס למוצר או שירות של בעל האתר ו/או שותפיהם העסקיים ו/או בעת הבעת עניין בהם, הנך מסכים לקבל דיוור בין באמצעות דוא”ל ובין באמצעים אחרים כאמור הן מבעל האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמו והן משותפיהם העסקיים, ומביע את התעניינותך בקבלתו, הן על ידי בעל האתר ו/או מפעיל האתר והן על ידי שותפיה העסקיים ,וכן הנך מצהיר כי ידוע לך שתוכן שיישלח אליך עשוי להיות פרסומי אף אם אינו נחשב ככזה על ידי בעל האתר ו/או מפעיל האתר ו/או אינו מסומן ככזה. ככל שתבקש לא להימנות על קהל המשתמשים המקבל מידע פרסומי אל כתובת הדואר האלקטרוני שלך, תוכל להסיר עצמך מרשימת הדיוור באמצעות הקלקה על הקישור המופיע בתחתית הדיוור והודעתך למערכת כי אין ברצונך לקבל דברי דואר פרסומיים ובמקרה זה לא ישלח מידע פרסומי אל כתובת הדואר האלקטרוני שלך. עם זאת, בעל האתר ו/או מפעיל האתר שומרים לעצמם את הזכות ליצור עמך קשר על מנת להעביר אליך הודעות חשובות בנוגע לאתר, או מידע אחר, שאינו פרסומי. מובהר, כי בהסרתך מרשימת הדיוור אין כדי למנוע ממך להיחשף לתכנים פרסומיים ו/או שיווקיים בהם עושה האתר שימוש בין באמצעות האתרים המופעלים על ידי בעל האתר ו/או מפעיל האתר, רשתות חברתיות ו/או יתר אזורי המערכת השונים.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

עוגיות (“Cookies”)

אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל orgidi07@gmail.com.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.א

תנאי שימוש:

 • השימוש באתר וההצעה שבו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 • ההרשמה להצעה המיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
 • הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, תיחשב להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 • אין להשתמש באתר למטרות לא חוקיות.
 • הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
 • אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל התנאים של התקנון.
 • ההצעה באתר היא לשימושו האישי של הגולש.
 • על התקנון של אתר זה יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 • החברה תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 • אין לראות בתכנים המוצגים באתר משום יעוץ או התחייבות מכל מין וסוג כשלהו.